.:: System LWC :..

 Umożliwia prywatyzowanie (blokowanie) drzwi, skrzyń, pieców, dozowników, furtek, tabliczek, włazów itp.
Automatycznie blokuje przedmioty, aby były dostępne tylko dla Ciebie.

/cprivate
Zabezpiecza blok.


/cprivate nick
Udostępnia blok innemu graczowi.

/cmodify nick nick
Zmieniamy dostęp do skrzyni z gracza na innego gracza.

/cremove nick
Usuwa graczowi dostęp do bloku.

/cpassword hasło
Zabezpiecza naszą skrzynkę bądź inny blok hasłem.

/cunlock hasło

Usuwa hasło na naszym bloku.

/cpublic
Udostępnia wszystkim graczom blok.

Mobirise page creator - Learn more