.:: Rejestracja / Logowanie ::.

/register <haslo> <haslo>
Rejestruje nowego użytkownika.

/login <haslo>
Loguje zarejestrowanego użytkownika.

/changepassword <stare haslo> <nowe haslo>
Zmiana hasła ze starego na nowe.
Website was designed with Mobirise